Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), до 30. априла 2018. године за све осигуранике који су у току 2017. године својим радом и зарадом остваривали право на пензијско и инвалидско осигурање, треба пријавити у матичну евиденцију податке о стажу осигурања, плаћеним доприносима и основицама осигурања. Послодавци ће то учинити путем подношења пријава на прописаним обрасцима, за шта је Влада Републике Србије донела одговарајућа подзаконска акта, и то:

1) Одлуку о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 118/2003);

2) Одлуку о јединственом кодексу шифара за уношење података у матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 118/2003 и 11/2006);

3) Одлуку о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 118/2003, 11/2006 и 54/2010).

Напомена: У току 2017. године није било измена прописа о пензијском и инвалидском осигурању, тако да се и за 2017. годину на исти начин као и претходних година попуњавају следећи обрасци пријава за матичну евиденцију:

1) Образац М-4 – пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене;

2) Образац М-4К – пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене.

3) Образац М-4УН – пријава о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висине те накнаде (попуњава Фонд ПИО на основу посебне евиденције о исплаћеним уговореним накнадама из пријаве М-УН и М-УНК);

4) Образац М-6 – пријава података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања (за инвалиде II и III категорије као затечене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме