Промет половних моторних возила који врше обвезници ПДВ-а по посебном поступку опорезивања прописаним чланом 36. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) јесте специфичан, што је управо разлог за појашњење истог, посебно ако се има у виду да се од 1. јануара 2013. године, у складу са извршеним изменама Закона, мора водити рачуна и о томе да ли тај промет подлеже порезу на пренос апсолутних права, при чему се у том случају не обрачунава ПДВ.

Правилником о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима („Сл. гласник РС”, бр. 105/2004 и 118/2012) дефинисано је да се под половним моторним возилима сматрају коришћена возила у стању у којем су набављена или након поправке, која су погодна за даљу употребу. То значи да под посебан режим опорезивања могу доћи сва возила, укључујући и половне путничке аутомобиле, мотоцикле, мотоцикле са бочним седиштем, трицикле и четвороцикле, која су набављена после 1. 1. 2005. године ради даље продаје.

Прометом половних моторних возила, која су предмет посебног режима опорезивања, сходно члану 36. Закона, могу да се баве само лица – обвезници ПДВ-а који учестало набављају половна моторна возила у циљу њиховог промета, независно од тога да ли им је то претежна регистрована делатност или није, као ни да ли је наведена у оснивачком акту или није.

У сваком случају, продаја моторних возила која обвезник набави као своју опрему, па их након тога продаје, није промет који може да се подведе под посебан режим опорезивања јер обвезници ПДВ-а који се баве прометом половних моторних возила, искључиво врше набавку тих возила ради даље продаје.

Према одредби члана 36. став 6. Закона, половним добрима не сматрају се секундарне сировине из члана 10. став 2.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме