Izvoznici robe se suočavaju s rizikom da će im deo pošiljke ili čitava pošiljka izvezene robe biti vraćena neprodata ili zato što ne odgovara obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg je bila izvezena. U takvim slučajevima može da se primeni oslobođenje od obaveze plaćanja carine i PDV-a, ali samo ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni članom 221. stav. 1. Carinskog zakona i članom 26. stav 1b) Zakona o porezu na dodatu vrednost. Članom 221. stav 1. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) predviđeno je da se, na zahtev deklaranta, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa domaća roba koja je bila izvezena iz carinskog područja Republike Srbije i koja se u roku od tri godine vraća u carinsko područje Republike Srbije i stavlja u slobodan promet. To znači da će uvoznih dažbina biti oslobođena samo izvezena domaća roba, a ne i strana roba koja se po nekom osnovu privremeno nalazila u Republici Srbiji. Shodno carinskim propisima, domaćom robom se smatra samo roba koja je: 1) u celini dobijena ili proizvedena na carinskom području Republike Srbije, koja ne sadrži robu uvezenu iz država ili s teritorija van carinskog područja Republike Srbije; 2) uvezena iz država ili s teritorija van carinskog područja Republike Srbije, pri čemu je stavljena u slobodan promet (nakon što je izmiren carinski dug) i 3) dobijena ili proizvedena na carinskom području Republike Srbije samo od gorenavedene robe. Ako je, pre nego što je izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije, vraćena roba bila stavljena u slobodan promet uz smanjenu ili stopu carine nula zbog njene upotrebe u posebne svrhe, izuzeće od uvoznih dažbina carinski organ će odobriti samo ako se roba ponovo uvozi u iste svrhe. Ako se roba ne uvozi ponovo u iste svrhe, iznos uvoznih dažbina obračunat za tu robu umanjiće se za iznos uvoznih dažbina plaćen prilikom prvog stavljanja robe u slobodan promet. Ako je iznos prethodno plaćenih uvoznih dažbina veći od iznosa koji bi trebalo platiti pri ponovnom uvozu, povraćaj uvoznih dažbina neće biti odobren. Da bi se primenio čl. 221. Carinskog zakona, domaća roba mora da bude izvezena u nameri da ostane u inostranstvu jer, ukoliko se roba privremeno izvozi da bi se nakon nekog vremena vratila, primenjuju se odredbe Carinskog zakona koje regulišu carinske postupke privremenog izvoza ili pasivnog oplemenjivanja, osim ako je roba ostala u istom stanju u kakvom je izvezena. S druge strane, uvozne


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In