Извозници робе се суочавају с ризиком да ће им део пошиљке или читава пошиљка извезене робе бити враћена непродата или зато што не одговара обавезама које проистичу из уговора, односно пословног односа на основу којег је била извезена. У таквим случајевима може да се примени ослобођење од обавезе плаћања царине и ПДВ-а, али само уколико су испуњени услови предвиђени чланом 221. став. 1. Царинског закона и чланом 26. став 1б) Закона о порезу на додату вредност.
Чланом 221. став 1. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) предвиђено је да се, на захтев декларанта, од плаћања увозних дажбина ослобађа домаћа роба која је била извезена из царинског подручја Републике Србије и која се у року од три године враћа у царинско подручје Републике Србије и ставља у слободан промет.
То значи да ће увозних дажбина бити ослобођена само извезена домаћа роба, а не и страна роба која се по неком основу привремено налазила у Републици Србији. Сходно царинским прописима, домаћом робом се сматра само роба која је:
1) у целини добијена или произведена на царинском подручју Републике Србије, која не садржи робу увезену из држава или с територија ван царинског подручја Републике Србије;
2) увезена из држава или с територија ван царинског подручја Републике Србије, при чему је стављена у слободан промет (након што је измирен царински дуг) и

3) добијена или произведена на царинском подручју Републике Србије само од горенаведене робе.

Ако је, пре него што је извезена из царинскога подручја Републике Србије, враћена роба била стављена у слободан промет уз смањену или стопу царине нула због њене употребе у посебне сврхе, изузеће од увозних дажбина царински орган ће одобрити само ако се роба поново увози у исте сврхе. Ако се роба не увози поново у исте сврхе, износ увозних дажбина обрачунат за ту робу умањиће се за износ увозних дажбина


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме