Poslovanje menjačnica Menjački poslovi su poslovi koji mogu da se obavljaju u skladu sa deviznim propisima, a odnose se na otkup i prodaju strane efektive i čekova koji glase na stranu valutu. Menjačkim poslovima, osim banaka, mogu da se bave i ovlašćeni menjači. Njihov rad je detaljno propisan, odnosno tehnologija njihovog poslovanja strogo je uređena. Ovlašćeni menjači u radu koriste softver koji generiše obrasce i izveštaje koji su osnova za iskazivanje menjačkog posla u poslovnim knjigama. Osim toga, menjačnice obavljaju i druge delatnosti, kao što je pružanje platnih usluga, prodaja elektronskih dopuna za javni prevoz i mobilne telefone, prodaja instant lutrije – srećki. U članku su prikazani postupci računovodstvenog evidentiranja u skladu sa Zakonom o računovodstvu. View Fullscreen RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Poslovanje menjačnica Menjački poslovi su poslovi koji mogu da se obavljaju u skladu sa deviznim propisima, a odnose se na otkup i prodaju strane efektive i čekova koji glase na stranu valutu. Menjačkim poslovima, osim banaka, mogu da se bave i ovla- šćeni menjači. Njihov rad je detaljno propisan, odnosno tehnologija njihovog poslovanja strogo je uređena. Ovlašćeni menjači u radu koriste softver koji generiše obrasce i izveštaje koji su osnova za iskazivanje menjačkog posla u poslovnim knjigama. Osim toga, menjačnice obavljaju i druge delatnosti, kao što je pružanje platnih usluga, prodaja elektronskih dopuna za javni prevoz i mobilne telefone, prodaja instant lutrije – srećki. U članku su prikazani po- stupci računovodstvenog evidentiranja u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Uvod Osobe koje rade u računovodstvu ovlašćenog menjača ili u agencijama kojima je ovlašćeni menjač poverio vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu treba detaljno da poznaju uslove i način obavljanja delatnosti menjača. To je neophodan preduslov da se dobro organizuje računovodstveni proces. Računovođa koji poznaje proces i način poslovanja ovlašćenog menjača neće biti u mogućnosti da na odgovarajući način postavi sistem praćenja poslovnih događaja, što posledično dovodi do pogrešnog iskazivanja podataka. Zakonski okvir za obavljanje delatnosti ovlašćenog menjača Menjački poslovi su poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca (dalje: efektiva) i čekova koji glase na stranu valutu (dalje: čekovi), u skladu s propisima. Menjačke poslove mogu da obavljaju: banke, rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (javni poštanski operator) i rezidenti – pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova. S obzirom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In