Izlaganje o plaćanju doprinosa za PIO na ugovorne poslove neosiguranim licima radi priznavanja staža osiguranja u ovom tekstu prevashodno se odnosi na rad po ugovoru o delu, po ugovoru o zastupanju i posredovanju i po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 163 ZARADE Uvod Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 – dalje: Zakon), svojstvo osiguranika stiče se danom početka, a prestaje danom pre- stanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova i ne može se steći pre na- vršenih 15 godina života. Pomenuto je sticanje prava osiguranika jer su po Zakonu predviđene sledeće vrste prava za lice kome se uplaćuju doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje (dalje: doprinos za PIO): 1) za slučaj starosti – pravo na starosnu penziju; 2) za slučaj invalidnosti – pravo na invalidsku penziju; 3) za slučaj smrti: ● pravo na porodičnu penziju, ● pravo na naknadu pogrebnih troškova; Mr Željko Albaneze Poslovi po ugovoru – doprinosi za PIO i staž osiguranja Izlaganje o plaćanju doprinosa za PIO na ugovorne poslove neosiguranim li- cima radi priznavanja staža osiguranja u ovom tekstu prevashodno se odnosi na rad po ugovoru o delu, po ugovoru o zastupanju i posredovanju i po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. 164 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE 4) za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje; 5) za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica – pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica. Drugim rečima, uplata doprinosa za PIO osi- guranicima donosi očigledne koristi, zbog čega za fizička lica nije svejedno da li im se i po kom osnovu uplaćuje ovo osiguranje. Naime, Za- konom su predviđene tri kategorije obavezno osiguranih lica (član 10): ● zaposleni, ● lica koja samostalno obavljaju delatnost i ● poljoprivrednici.  Za lica koja istovremeno ispunjavaju uslove za osiguranje po više osnova utvrđen je prioritet osnova osiguranja prema prethodno navedenom redosledu (zaposleni – lica koja samostalno obavljaju delatnost – poljoprivrednici), što znači da postojanje zaposlenja isključuje osiguranje po osnovu is- tovremenog obavljanja samostalne ili poljo- privredne delatnosti. Osim toga, svojstvo osiguranika na pen- zijsko-invalidsko osiguranje i sva navedena prava iz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In