U „Službenom glasniku” br. 3/2020 objavljen je Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje. Njim je propisan obrazac zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. View Fullscreen 26 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Redakcija Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje U „Službenom glasniku” br. 3/2020 objavljen je Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj pla- ćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje. Njim je propisan obrazac zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozapo- slenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 45. i 45v Zakona o dopri- nosima za obavezno socijalno osiguranje. FSuština je u tome da se počev od 1. marta 2020. godine zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osi- guranje po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi navedene olakšice podnosi na obrascu PPD. Prema odredbama člana 2. Pravilnika o obrascu zahteva za po- vraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje, obrazac PPD pod- nosiće se isključivo u elektronskom obliku, onako kako se podnosi poreska prijava na obra- scu PPP-PD, saglasno Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 i 96/19 – dalje: Pravilnik). Da podsetimo, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 86/2019) u: ffčlan 21v dodat je stav 8, kojim je propisano da se zahtev za povraćaj plaćenog poreza podnosi na propisanom obrascu; ffčlan 21d dodat je stav 10, kojim je propisano da se zahtev za povraćaj plaćenog poreza podnosi na propisanom obrascu. Iste izmene izvršene su i u Zakonu o dopri- nosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 86/2019) u članovima 45. i 45v, u kojima je dodat novi član 10, kojim je propisano da se zahtev za povraćaj plaćenih doprinosa podnosi na propisanom obrascu. Obrazac PPD sastoji se iz šest delova, i to: 1) Podaci o zahtevu, 2) Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, 3) Podaci
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In