U vreme vanrednog stanja izazvanog pandemijom i otežanih uslova za obavljanje poslova na radnim mestima mnogi zaposleni interesuju se za uslove odsustva sa posla, ali iz jednog specifičnog razloga – zbog nege deteta do tri godine starosti. Prema važećim propisima ovakvo odsustvo zaposlenog sa posla moguće je po dva osnova: po osnovu nege zdravog deteta u skladu sa Zakonom o radu, kao i po osnovu nege bolesnog deteta po Zakonu o zdravstvenom osiguranju. U ovom članku prikazane su mogućnosti ostvarivanja prava zaposlenih po ovim osnovama odsustva sa posla. View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 139 ZARADE Mr Željko Albaneze Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada do tri godine života deteta U vreme vanrednog stanja izazvanog pandemijom i otežanih uslova za obavljanje poslova na radnim mestima mnogi zaposleni interesuju se za uslove odsustva sa posla, ali iz jednog specifičnog razloga – zbog nege deteta do tri godine starosti. Prema važećim propisima ovakvo odsustvo zaposlenog sa posla moguće je po dva osnova: po osnovu nege zdravog deteta u skladu sa Zakonom o radu, kao i po osnovu nege bolesnog deteta po Zakonu o zdravstvenom osiguranju. U ovom članku prikazane su mogućnosti ostvarivanja prava zaposlenih po ovim osnovama odsustva sa posla. 1 Odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života Prema članu 100. stav 1. Zakona o radu („Sl. gla- snik RS”, br. 24/2005… i 113/2017 – dalje: Zakon) jedan od roditelja, usvojilac, hranitelj, odnosno staratelj ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života. U ovom slučaju nije reč o detetu sa zdravstve- nim tegobama, već o zdravom detetu kome rodite- lji žele da posvete više pažnje. Prema tome, jedan od roditelja ili drugi stara- lac deteta ima pravo da koristi odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života, ako nema ko da se stara o njemu. U slučaju kada je majka u rad- nom odnosu, obavezu da neguje dete preuzima otac deteta, s obzirom na to da on može da se stara o njemu ako ne radi. Međutim, ako su oba roditelja zaposlena, jedan od njih ovo pravo može da koristi odmah po isteku porodiljskog odsustva i odsustva radi nege novorođenog deteta ili kasnije (kada dete navrši dve godine na primer, ako nema ko da se stara o njemu). Saglasno članu 100. Zakona, moguće je da i usvo- jilac, hranitelj, odnosno staratelj deteta mlađeg od tri godine života odsustvuje sa rada do
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In