Vlada Republike Srbije utvrdila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, kao i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je 1. novembra 2019. godine dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. Ukoliko se tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu, odnosno Zakona o doprinosima, usvojen od strane Narodne skupštine Republike Srbije, bude razlikovao od teksta predloga ovih zakona, detaljnija objašnjenja objavićemo u nekom od narednih brojeva, nakon usvajanja pomenutih zakona. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 9 AKTUELNA TEMA Mr Željko Albaneze Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – primena od 1. januara 2020. godine Vlada Republike Srbije utvrdila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopu- nama Zakona o porezu na dohodak građana, kao i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je 1. novembra 2019. godine dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. Ukoliko se tekst Zakona o izmenama i dopunama Zako- na o porezu, odnosno Zakona o doprinosima, usvojen od strane Narodne skup- štine Republike Srbije, bude razlikovao od teksta predloga ovih zakona, de- taljnija objašnjenja objavićemo u nekom od narednih brojeva, nakon usvajanja pomenutih zakona. Uvod Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. gla- snik RS”, br. 24/2001 … i 95/2018 – dalje: Zakon o porezu) i Zakon o doprinosima za obavezno so- cijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 95/2018 – dalje: Zakon o doprinosima) pred- stavljaju dva važna poreska propisa koja bitno utiču na poreske obaveze i prava: 1) poslodavaca, 2) zaposlenih i 3) drugih građana. Cilj čestih promena ovih propisa jeste obezbeđenje uslova za sprovođenje sveobuhvatne reforme poslovnog okruženja, stvaranje zakon- skih pretpostavke za priliv investicija, za- pošljavanje i privredni rast i omogućavanje povoljnijih uslova privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata. U tom smislu, poslednje izmene i dopune ovih zakona, koje će se primenjivati od 1. januara 2020. godine, donose: XXdalje fiskalno rasterećenje zarada smanje- njem stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i povećanjem neoporezivog iznosa zarade; XXizuzimanje od oporezivanja primanja po osno- vu naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, koja se is- plaćuje, u skladu sa navedenim programima, naj- više do neoporezivog iznosa od 100.000 dinara mesečno; XXunapređenje sistema paušalnog oporezivanja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In