Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 od 6. 12. 2019. godine (dalje: Zakon o prestanku važenja ograničavanja ličnih primanja). Ovaj zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a zaključno sa tim danom, dakle sa 1. januarom 2020. godine prestao je da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 116/2014 i 95/2018 – dalje: Zakon o umanjenju primanja). Međutim, u Zakonu o prestanku važenja ograničavanja ličnih primanja nije definisano zaključno sa kojom se platom, odnosno zaradom, odnosno drugim ličnim primanjem ovaj zakon primenjuje (definisan je samo „datum” njegovog stupanja na snagu), pa su ostale nedoumice kako se i prema kojim merilima isplaćuju plate, odnosno zarade, odnosno druga lična primanja počev od 1. januara 2020. godine, odnosno za januar 2020. godine u javnom sektoru. Povodom toga u nastavku je dato više komentara. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 211 ZARADE Mr Željko Albaneze Prestanak važenja zakona koji ograničava lična primanja u javnom sektoru i politika isplata u 2020. godini Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o prestanku važenja Zakona o privreme- nom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 od 6. 12. 2019. godine (dalje: Zakon o prestanku važenja ograni- čavanja ličnih primanja). Ovaj zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a zaključno sa tim danom, dakle sa 1. januarom 2020. godine prestao je da važi Zakon o privremenom uređivanju osno- vica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 116/2014 i 95/2018 – dalje: Zakon o umanjenju primanja). Međutim, u Zakonu o prestanku važenja ograni- čavanja ličnih primanja nije definisano zaključ- no sa kojom se platom, odnosno zaradom, odnosno drugim ličnim primanjem ovaj zakon primenjuje (definisan je samo „datum” njegovog stupanja na snagu), pa su ostale nedoumice kako se i prema kojim merilima isplaćuju plate, odnosno zarade, odnosno druga lična primanja počev od 1. januara 2020. godine, odnosno za januar 2020. godine u jav- nom sektoru. Povodom toga u nastavku je dato više komentara.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In