У складу са чланом 2. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011 – у даљем тексту: Закон), васкршњи односно ускршњи празници празнују се у Републици Србији почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса, дакле четири дана. Сагласно календару, у то­ку месеца марта и апри­ла 2018. године да­ни вер­ских пра­зни­ка су:

1) за католике и припаднике других хришћанских верских заједница – ускршњи празници, почев од Великог петка 30. марта, закључно са другим даном Ускрса у понедељак 2. априла;

2) за православце – васкршњи празници, почев од Великог петка 6. априла, закључно са другим даном Васкрса у понедељак 9. априла.

Према томе, нерадни дани за ове празнике су:

– 30. март (пе­так) – за за­по­сле­не католике и припаднике других хришћанских верских заједница;

– 31. март и 1. април (су­бо­та и не­де­ља) – за запослене католике и припаднике других хришћанских верских заједница, ко­ји­ма су по рас­по­ре­ду ово да­ни ра­да;

– 2. април (понедељак) – за за­по­сле­не католике и припаднике других хришћанских верских заједница;

– 6. април (пе­так) – за све за­по­сле­не (на­и­ме, вас­кр­шњи пра­зни­ци су не­рад­ни да­ни за све за­по­сле­не, без об­зи­ра на вер­ску при­пад­ност);

– 7. и 8. април (су­бо­та и не­де­ља) – да­ни су не­дељ­ног од­мо­ра за ве­ћи­ну за­по­сле­них, а пра­во од­су­ства на ове да­не, без обзира на верску припадност, има­ју за­по­сле­ни који­ма су ово да­ни ра­да по рас­по­ре­ду;

– 9. април (понедељак) – за све за­по­сле­не (на­и­ме, вас­кр­шњи пра­зни­ци су не­рад­ни да­ни за све за­по­сле­не, без об­зи­ра на вер­ску при­пад­ност).

За од­су­ство у наведене да­не верских празника за­по­сле­ни има­ју пра­во на накна­ду за­ра­де/плате, а за рад у не­ки од ових да­на за­по­сле­ни оства­ру­ју пра­во на зара­ду/плату и уве­ћа­ње за­ра­де/плате. Пра­во за­по­сле­них да не ра­де на вер­ске празни­ке и да за то вре­ме до­би­ју на­кна­ду за­ра­де/плате, од­но­сно ако ра­де – да до­би­ју уве­ћа­ну за­ра­ду/плату, ре­гу­ли­са­но је За­ко­ном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме