Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016. и 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 29/2018 од 13. 4. 2018. године), којом ова одлука наставља да се примењује и у 2018. години. Уз то, утврђено је и неколико новина у овој одлуци, па ће у наставку уследити приказ начина њене примене у наредном периоду. Измене и допуне Одлуке ступиле су на снагу 21. 4. 2018. године. Предмет Одлуке Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016, 5/2017, 92/2017 и 29/2018 – у даљем тексту: Одлука) прописан је начин решавања вишка запослених у привредним друштвима која су опредељена за приватизацију. Наиме, Одлуком је утврђен Програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз Одлуку и чини њен саставни део. Програмом се одређују носиоци активности утврђивања вишка запослених, начин решавања вишка запослених, извори и начин одобравања средстава. Циљ Програма је стварање економских услова за профитабилно пословање и раст продуктивности кроз пословну консолидацију привредних друштава, као и решавање радноправног статуса вишка запослених у смислу обезбеђења средстава за улагање у ново запошљавање – самозапошљавање, подизање могућности за ново запошљавање или за превазилажење проблема у периоду тражења новог запослења кроз активно тражење посла. Програм се примењује на: 1) субјекте приватизације са већинским државним, односно друштвеним капиталом у поступку приватизације, за које је објављен Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, у складу са Законом о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14 и 46/15 – у даљем тексту: субјекти приватизације); 2) зависна друштва која су пословала у оквиру субјекта приватизације, код којих се поступак приватизације спроводи кроз


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In