Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016. и 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 29/2018 од 13. 4. 2018. године), којом ова одлука наставља да се примењује и у 2018. години. Уз то, утврђено је и неколико новина у овој одлуци, па ће у наставку уследити приказ начина њене примене у наредном периоду. Измене и допуне Одлуке ступиле су на снагу 21. 4. 2018. године.

Предмет Одлуке

Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016, 5/2017, 92/2017 и 29/2018 – у даљем тексту: Одлука) прописан је начин решавања вишка запослених у привредним друштвима која су опредељена за приватизацију. Наиме, Одлуком је утврђен Програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз Одлуку и чини њен саставни део. Програмом се одређују носиоци активности утврђивања вишка запослених, начин решавања вишка запослених, извори и начин одобравања средстава.

Циљ Програма је стварање економских услова за профитабилно пословање и раст продуктивности кроз пословну консолидацију привредних друштава, као и решавање радноправног статуса вишка запослених у смислу обезбеђења средстава за улагање у ново запошљавање – самозапошљавање, подизање могућности за ново запошљавање или за превазилажење проблема у периоду тражења новог запослења кроз активно тражење посла.

Програм се примењује на:

1) субјекте приватизације са већинским државним, односно друштвеним капиталом у поступку приватизације, за које је објављен Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, у складу са Законом о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14 и 46/15 – у даљем тексту: субјекти приватизације);

2) зависна друштва која су пословала у оквиру субјекта приватизације, код којих се поступак приватизације спроводи кроз покретање стечаја, укључујући и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме