Према члану 39. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004 … и 112/2015 – у даљем тексту: Закон), када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун доприноса се врши на сразмерни износ најниже месечне основице доприноса. Према појашњењу из става 3. истог члана, сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се од најниже месечне основице доприноса, сразмерно броју дана односно броју часова рада у месецу за који постоји обавеза обрачуна доприноса.

У складу са овом законском дефиницијом, у пракси се сразмерни износ најниже основице доприноса може применити приликом исплате:

1) зарада инвалида рада II категорије који раде са половином радног времена, а за другу половину добијају накнаду зараде од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

2) зарада запослених који су у току месеца засновали радни однос са послодавцем или раскинули радни однос са послодавцем пре истека месеца, или су део месеца радили привремене или повремене послове;

3) зарада запослених који су се у току месеца вратили на рад са боловања дужег од 30 дана или са породиљског одсуства;

4) зарада запослене која у току месеца оде на породиљско одсуство, односно на боловање преко 30 дана;

5) зарада запослених који у току месеца оду на неплаћено одсуство или се врате са неплаћеног одсуства, или оду или се врате са одслужења војног рока;

6) зарада запослених који у току месеца оду на издржавање казне затвора или се врате са издржавања те казне;

7) када запослени има заснован радни однос код више послодаваца, а код сваког ради са непуним радним временом;

8) у свим другим непоменутим случајевима где се исплата врши за непун месец или када се за део месеца исплаћује зарада, а за други део – накнада зараде која терети другог исплатиоца, а не послодавца.

За све наведене случајеве


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме