Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 94/2019 od 27. 12. 2019, a stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Njime je izmenjen i obrazac PB 1, a kao takav primenjuje se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 94/2019 od 27. 12. 2019, a stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Njime je izmenjen obrazac PDP, a kao takav primenjuje se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 83 POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Privredna društva – sastavljanje poreskog bilansa na novom obrascu PB 1 i podnošenje poreske prijave na obrascu PDP za 2019. godinu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pita- njima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 94/2019 od 27. 12. 2019, a stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Njime je izmenjen i obrazac PB 1, a kao takav primenjuje se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 94/2019 od 27. 12. 2019, a stu- pio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Njime je izmenjen obrazac PDP, a kao takav primenjuje se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. 1. Uvod Oporezivu dobit i poresku obavezu za 2019. go- dinu, kao i akontaciju za 2020. godinu, obveznici –privredna društva utvrđuju na osnovu sledećih propisa: ffZakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. gla- snik RS”, br. 25/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon); ffPravilnik o sadržaju poreskog bilansa i dru- gim pitanjima od značaja za način utvrđivanja po- reza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In