Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba). Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS” broj 54/20 od 10. aprila, a stupila je na snagu 11. 4. 2020. godine. Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 27 AKTUELNA TEMA Redakcija Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvr- đivanju Programa finansijske podrške pri- vrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovi- ma usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba). Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS” broj 54/20 od 10. apri- la, a stupila je na snagu 11. 4. 2020. godine. Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podr- ške privrednim subjektima za održavanje likvid- nosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane vi- rusom SARS-CoV-2. Na dan 16. aprila 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 57/2020) izvršene su izmene u navede- nom programu tako što su dodata ograničenja, odnosno uslovi za korišćenje programa podr- ške, koji su već poznati iz Uredbe o fiskal- nim pogodnostima i direktnim davanjima. Uvod Navedeni program odnosi se na dodelu kredit- nih sredstava privrednim subjektima za odr- žavanje likvidnosti i obrtna sredstva, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog i privrednog sistema Republike Srbije u uslovima potencijal- nih rizika izazvanih vanrednom zdravstvenom situacijom, kao i vanrednim stanjem proglaše- nim 15. marta 2020. godine zbog opasnosti od ši- renja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sredstva za sprovođenje ove ured- be biće obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, u iznosu od 24.000.000.000,00 dinara, koji je namenjen za realizaciju Programa finan- sijske podrške privrednim subjektima za održa- vanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program). Osim toga, za sprovođenje navedenog programa koristiće se sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije (dalje: Fond), kao i sredstva iz Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku preduzećima od strateškog značaja za Re- publiku Srbiju i ostalim preduzećima u postupku privatizacije preko
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In