Уредбом о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС”, бр. 10/2017) извршена је допуна царинских прописа који су ближе одређивали појам царинског обележја, чиме су створени услови да се електронски локатор користи као царинско обележје. Допуном ове уредбе је почетак употребе електронског локатора предвиђен за 1. октобар 2017. године.

Шта је и како се употребљава електронски локатор у царинском поступку

Чланом 405. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Сл. гласник РС”, бр. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 и 10/2017 – у даљем тексту: Уредба) прописано је да се царинским обележјима сматрају царинска пломба, електронски локатор, отисци царинског жига или царинског печата и налепница. Изузетно, уколико се на царинску робу не могу поставити наведена царинска обележја, за осигуравање истоветности робе може се користити и опис робе уколико је оверен од стране царинског органа (нпр. транзитна декларација, товарни лист) и уколико је довољно прецизан да омогући лако утврђивање количине и врсте робе.

Разлози за коришћење царинских обележја могу бити различити, али ће овде бити наведени они основни:

1) када се преко царинске територије Републике Србије превози роба на коју нису плаћене увозне дажбине или роба која се из неког другог разлога налази под царинским надзором, царински орган, због заштите фискалних интереса или из разлога безбедности и сигурности, предузима мере које онемогућавају да било какво неовлашћено располагање наведеном робом остане неопажено;

2) царински орган је, сходно члану 97. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016), дужан да предузме потребне мере (нпр. постављање царинских обележја) како би се обезбедила истоветност робе уколико је идентификација робе неопходна да би се испунили услови који уређују царински поступак за који је наведена роба декларисана;

3) чланом 405. Уредбе прописано је да је пре пуштања робе у транзитни поступак неопходно осигурати истоветност робе постављањем царинских обележја.

Електронски локатор је у члану 405а Уредбе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме