Da bi pospešila poslovanje, pravna lica, pre svega veletrgovci, odobravaju razne vrste prodajnih podsticaja svojim kupcima, a najčešće odobravani popusti su rabat i kasa skonto. Vrste popusta Rabat je popust koji se najčešće odobrava na količinu kupljene robe, a često se javlja i kao sezonski rabat. Obračunava se u procentu na prodajnu vrednost robe. Dovodi do smanjenja poreske osnovice u fakturi, koja se smanjuje za iznos odobrenog rabata. Kada se govori o rabatu, najčešće je iskazan kao: – rabat – odobren i iskazan u fakturi i – naknadno odobreni rabat. Kasa skonto je popust koji dobavljač odobrava kupcu kada kupac robu plati u roku naznačenom u fakturi. Kasa skonto se obračunava procentualno u odnosu na fakturnu vrednost robe. Ukoliko kupac u roku ne plati obavezu iskazanu u fakturi (što se vidi u izvodu banke), ne može da iskoristi pravo na kasa skonto. Iskorišćeni kasa skonto knjiži se samo kada se iskoristi. Iskorišćeni kasa skonto knjiži se u knjigovodstvu kupca i u knjigovodstvu dobavljača. Odobren i iskorišćen kasa skonto u knjigovodstvu dobavljača dovodi do: ·                    smanjenja potraživanja od kupaca, ·                    povećanja rashoda (grupa 56); u knjigovodstvu kupca dovodi do: ·                    smanjenja obaveza prema dobavljačima, ·                    povećanja prihoda (grupa 66).   Primeri računovodstvenog evidentiranja Primer 1: Količinski rabat odobren u fakturi Pravno lice „Alfa” ugovorilo je sa pravnim licem „Beta” da za 150 i više kupljenih jedinica (komada) ostvaruje 4% rabata. Pravno lice „Beta” poručilo je 200 jedinica (komada) robe. Pravno lice „Alfa” odobrilo je rabat pravnom licu „Beta” za isporučenu količinu robe po fakturi br. 10/2018. Red. br. Opis Iznos 1. Prodajna vrednost robe 800.000 2. Obračunat rabat (1 x 4%) 32.000 3. Osnovica za PDV (1 – 2) 768.000 4. PDV po stopi od 20% (3 x 20%) 153.600 5. Za uplatu (3 + 4) 921.600   Knjiženje: Red. br. Konto OPIS Iznos duguje potražuje duguje potražuje 1 2 3 4 5 6 1) 204 Kupci u zemlji 921.600 470 Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 153.600 604 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 768.000  – za prodatu robu kupcu 2) 132 Roba u prometu na veliko (32.000) 139 Razlika u ceni robe u prometu na veliko (32.000)  – za odobren popust kupcu (količinski rabat) 3) 501 Nabavna vrednost prodate robe 768.000 132 Roba u prometu na veliko 768.000  – nabavna vrednost prodate robe   Za iznos odobrenog količinskog rabata, koji je iskazan
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In