Спољнотрговински промет робом, поред извоза и увоза робе, обухвата и транзит робе. Трговина у транзиту или транзит робе може се дефинисати као куповина робе која се, по налогу купца, непосредно испоручује, без претходног складиштења.

У складу са Законом о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 36/2011 – др. закон, 88/2011 и 89/2015 – др. закон – у даљем тексту: Закон), транзит робе је кретање робе између два места у Републици Србији, у складу са царинским прописима Републике Србије. Транзитни посао подразумева да домаће лице закључује два уговора о купопродаји: један у коме се домаће лице јавља као купац робе и други у коме се домаће лице јавља као продавац те исте робе.

Поступак транзита робе у складу са Царинским законом

Царински поступак транзита робе је један од посебних царинских поступака, регулисан одредбама чл. од 118. до 127. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: Царински закон). Према Царинском закону, поступак транзита има два облика: спољни транзит и унутрашњи транзит.

Поступак спољњег транзита дефинише се као кретање робе између два места унутар царинског подручја Републике Србије, и то:

  • стране робе, без наплате увозних дажбина и примена мера трговинске политике;
  • домаће и стране робе, када је то неопходно ради правилне примене одредбе која се односи на повраћај, односно отпуст царинског дуга.

Поступак спољњег транзита завршава се допремом робе и предајом транзитног документа царинском органу, односно одредишној царинарници.

Поступак унутрашњег транзита је, према одредби члана 125. Царинског закона, кретање домаће робе од једног до другог места унутар царинског подручја Републике Србије, без промене њеног царинског статуса при пролазу кроз територију треће земље.

Послови експорта као облика транзитног робног промета

У транзитне послове спадају и послови реекспорта. Иако термин „реекспорт” није дефинисан у важећим прописима, под њим се подразумева посао приликом ког домаће лице набавља робу у иностранству


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме