Poljoprivredna delatnost ima određene specifičnosti u odnosu na druge vrste delatnosti, koje se odnose na biološke transformacije, odnosno priznavanje novih bioloških sredstava i prirasta tih sredstava, kao i na stvaranje poljoprivrednih proizvoda. U članku su objašnjena opšta pravila računovodstvenog postupanja pri utvrđivanju vrednosti bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda, a zatim su istaknuti primeri evidentiranja i odmeravanja višegodišnjih nasada, osnovnog stada, jednogodišnje biljne proizvodnje i jednogodišnje stočarske proizvodnje. Uz to je obrazloženo i računovodstveno praćenje državnih davanja koja predstavljaju važan element očuvanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, a obrađena je i primena odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost u poljoprivrednoj delatnosti. View Fullscreen   12 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Računovodstvo poljoprivredne delatnosti Poljoprivredna delatnost ima određene specifičnosti u odnosu na druge vrste delatnosti, koje se odnose na biološke transformacije, odnosno pri- znavanje novih bioloških sredstava i prirasta tih sredstava, kao i na stva- ranje poljoprivrednih proizvoda. U članku su objašnjena opšta pravila ra- čunovodstvenog postupanja pri utvrđivanju vrednosti bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda, a zatim su istaknuti primeri evidentiranja i odmeravanja višegodišnjih zasada, osnovnog stada, jednogodišnje biljne proizvodnje i jednogodišnje stočarske proizvodnje. Uz to je obrazloženo i računovodstveno praćenje državnih davanja koja predstavljaju važan element očuvanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, a obrađena je i prime- na odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost u poljoprivrednoj delatnosti. Uvod U članu 2. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 101/2016 – dalje: Zakon) pojmovi koji predstavljaju osnovu za razumevanje računovodstvenog obuhvatanja poljoprivredne delatnosti definisani su na sledeći način: 1) poljoprivreda je privredna delatnost koja obuhvata one delatnosti koje su zakonom klasi- fikovane kao poljoprivreda; 2) poljoprivredna proizvodnja je proces pro- izvodnje biljnih i stočarskih proizvoda, uzgoj ribe, pčela, odnosno drugi oblici poljopri- vredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, staklenička, plastenička proizvodnja, gajenje za- činskog i lekovitog bilja i drugo) koja se obavlja na poljoprivrednom zemljištu, kao i na drugom zemljištu ili građevinskoj celini koja se nala- zi na teritoriji Republike Srbije; 3) poljoprivredni proizvodi su primarni proizvodi i proizvodi prvog stepena njihove prerade nastali u poljoprivrednoj proizvodnji; 4) poljoprivredno gazdinstvo je proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljorad- nička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljo- privrednu proizvodnju; 5) porodično poljoprivredno gazdinstvo je poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice – poljoprivrednik, zajedno sa članovima svog domaćinstva, obavlja poljoprivrednu pro- izvodnju; 6) nosilac porodičnog poljoprivrednog ga-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.