U ovom tekstu istražujemo kakav je poreski tretman primanja naših fizičkih lica na ime izvršenih usluga za potrebe stranih poslodavaca, kao i inostranih fizičkih lica za potrebe domaćih poslodavaca Poslodavci (privredna društva) često za svoje konkretne potrebe jednokratno angažuju pojedince – fizička lica. U pitanju je angažovanje pojedinaca van radnog odnosa, dakle, radi rešavanja ili analiziranja konkretnih problema, pojava ili činjenica. Kada je reč o intelektualnim poslovima, poslodavci biraju stručne, obrazovane i iskusne pojedince za pojedine oblasti društvenog ili privredno-ekonomskog okruženja, da za njih izrade neko istraživanje, pruže uslugu konsaltinga, urade neki ugovor ili drugu „papirologiju” ili im reše neki drugi praktičan problem. Poznavajući domaći teren i domicilnu problematiku, mnogi domaći stručnjaci su s dolaskom stranih investitora u Srbiju dobili priliku da im pomognu, baš kao što su i naše firme u prodoru na strana tržišta morale da angažuju strance – specijaliste za konkretna poslovna pitanja. Pojedinci koje su angažovali poslodavci po ugovorima van radnog odnosa, za taj rad ostvaruju naknadu, koja ima i svoj poreski tretman. Ova naknada podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje, pri čemu kod ovog oporezivanja postoje značajne specifičnosti ako su naručilac i izvršilac posla iz različitih država. Zato ćemo u ovom radu istražiti kakav je poreski tretman primanja naših i inostranih fizičkih lica na ime izvršenih usluga za potrebe domaćih i stranih poslodavaca. Prihodi fizičkog lica – rezidenta od pružanja usluga stranim poslodavcima Shodno članu 7. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012 – Odluka US, 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013, u daljem tekstu: Zakon o porezu), rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje: 1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili 2) na teritoriji Republike, neprekidno ili s prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Ovako definisan rezident Republike Srbije jeste poreski obveznik za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u drugoj državi. Nezavisno od toga da li su zaposleni u Republici ili ne, naši građani kada rade za strana pravna lica ove poslove rade po nekoj od poznatih vrsta ugovora, kao što su ugovor o delu, o povremenom ili privremenom radu, autorski ugovor, ugovor o posredovanju ili zastupanju, ugovor o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In