Roditeljski dinar je, kao termin, prvi put upotrebljen u Nacionalnoj strategiji obrazovanja u Srbiji 2005–2010. godine, što podrazumeva uvođenje dodatnih izvora finansiranja delatnosti školskih i predškolskih ustanova, i to ne samo iz budžetskih sredstava već i iz sredstava roditeljskog dinara. Postavlja se pitanje da li se taj vid finansiranja ustanova obrazovanja i vaspitanja odnosi na njihovu redovnu ili samo proširenu, odnosno dodatnu delatnost. View Fullscreen OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 61 BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Roditeljski dinar u funkciji ostvarivanja vannastavne aktivnosti u ustanovama predškolskog i školskog obrazovanja i vaspitanja Roditeljski dinar je, kao termin, prvi put upotrebljen u Nacionalnoj strate- giji obrazovanja u Srbiji 2005–2010. godine, što podrazumeva uvođenje dodat- nih izvora finansiranja delatnosti školskih i predškolskih ustanova, i to ne samo iz budžetskih sredstava već i iz sredstava roditeljskog dinara. Posta- vlja se pitanje da li se taj vid finansiranja ustanova obrazovanja i vaspitanja odnosi na njihovu redovnu ili samo proširenu, odnosno dodatnu delatnost. Uvod Uvođenje roditeljskog dinara stvorilo je u praksi u početku određene nedoumice i dileme kod roditelja đaka, poput onih kada i za koje na- mene treba da se izdvaja roditeljski dinar i ko o tome odlučuje. Te dileme proistekle su i iz nepreciznog, odnosno nepotpunog obrazlože- nja tadašnjeg ministra prosvete i sporta, koji je izjavio da će primenom Nacionalne strate- gije od 2005. godine roditelji participirati u školskim troškovima – nabavci novih učila, tekućem održavanju i slično. Ovakav stav mi- nistra protumačen je od direktora škola kao „moranje”, pa su u tom smislu prilikom upisa učenika u školu roditelji dobili i uplatnicu na određeni iznos, koji je trebalo da uplate kako bi ispunili uslov za upis učenika u školu. Sva- kako da je ovakva praksa uvođenja roditeljskog dinara stvorila nezadovoljstvo kod roditelja, pa je, shodno tome, takav stav korigovan u smislu da se reč „moranje” zameni rečima „ako hoće, mogu”. To je u suštini značilo da je uvođenje ro- diteljskog dinara zasnovano na principu dobrovoljnosti, a ne zakonske obaveze. Ka- snije su se pojavili i stavovi nadležnih iz Ministarstva prosvete da škola ne sme da uslovljava upis u bilo koji razred bilo koje škole davanjem roditeljskog dinara. Naime, roditeljski dinar treba shvatiti apsolutno kao dobrovoljno davanje i ukoliko se smatra da će biti ispravno uložen, roditelj će ga i uplatiti, a ukoliko nema da plati ili ne sma- tra da je potraživanje opravdano, ne mora da plati. Ministarstvo prosvete apelovalo je na to
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In