U članku će biti reči o zakonskom osnovu uvođenja samodoprinosa, kao i na koju populaciju građana odluka o uvođenju samodoprinosa može da se primenjuje, zatim o spornim pitanjima u vezi sa uvođenjem samodoprinosa i računovodstvenom evidentiranju uplate samodoprinosa na određene račune u skladu sa planom računa za uplatu javnih prihoda. Osim toga, biće prikazana računovodstvena evidencija obustave samodoprinosa iz plata zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. View Fullscreen 194 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI mr Jovan Čanak Samodoprinosi kao vrsta izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave – zakonski osnov i računovodstvena evidencija U članku će biti reči o zakonskom osnovu uvođenja samodoprinosa, kao i na koju populaciju građana odluka o uvođenju samodoprinosa može da se primenjuje, zatim o spornim pitanjima u vezi sa uvođenjem samodoprinosa i računovodstvenom evidentiranju uplate samodoprinosa na određene račune u skladu sa planom računa za uplatu javnih prihoda. Osim toga, biće prikazana računovodstvena evidencija obustave samodoprinosa iz plata zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Uvod Samodoprinos u pojmovnom smislu predsta- vlja oblik javnih prihoda koji služi za ostvare- nje ranije utvrđenog cilja. Uvode ga sami građani i to putem referenduma, kao oblik ličnog i tajnog izjašnjavanja građana. U tom smislu samo- doprinos se razlikuje od fiskalnih oblika pri- hoda, koji uvode jedinice lokalne samouprave. Kada je uveden, samodoprinos ima snagu obave- znosti za sve građane naselja, mesne zajednice, opštine ili grada, u skladu sa kriterijumima sadržanim u odluci o uvođenju samodoprinosa. Samodoprinos u načelu može da bude u na- turi ili u novcu, što zavisi od sredine u koju se uvodi. On predstavlja strogo namenski pri- hod. Kod nas se koristi u mesnim zajednicama – indirektnim korisnicima opština odnosno gradova, i to pretežno za izgradnju objekata obrazovne, zdravstvene i kulturne delatnosti, kao i za izgradnju infrastrukture naselja kao što su vodovod, kanalizacija, ulice, ulična osvetljenja i tome slično. Samodoprinos omo- gućava realizaciju inicijative građana u reša- vanju zajedničkih potreba, a naročito je značajan za rešavanje zajedničkih potreba građana u pri- vredno nerazvijenim područjima. Tema uvođenja samodoprinosa, kao jednog oblika izvornih prihoda, odabrana je zato što je bilo prilike da se na internet stranicama vidi da mnoge jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji imaju uvedene samodoprinose po raznim osnovama u cilju rešavanja potreba od zajedničkog interesa za sve građane jednog lokaliteta, bilo mesne zajednice, kao najnižeg oblika mesne samouprave, bilo pak jedinice lo- kalne samouprave (opštine, zajednice opština u sastavu jednog grada). Isto tako moglo se vide-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In