Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, o kojima smo pisali u „Poslovnom savetniku” broj 12/2019 (str. 166–178), može se pristupiti sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva. Nakon sastavljanja tih izveštaja sledi njihovo podnošenje, pri čemu ih indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima budžetskih sredstava u rokovima koji su zakonom propisani, o čemu će više reči biti u nastavku ovog teksta. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 127 BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu prema propisima budžetskog računovodstva Nakon obavljenih pripremnih radnji, koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, o kojima smo pisali u „Poslovnom savetniku” broj 12/2019 (str. 166–178), može se pristupiti sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva. Nakon sastavljanja tih izveštaja sledi njihovo podnošenje, pri čemu ih indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima budžetskih sredstava u rokovima koji su zakonom propisani, o čemu će više reči biti u nastavku ovog teksta. Uvod Najznačajniji propisi u vezi sa vođenjem po- slovnih knjiga i sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja za korisnike javnih sredstava koji svoje poslovne knjige vode prema propisima budžetskog računovodstva jesu: 1) Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009 … i 72/2019 – dalje: Zakon), 2) Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. gla- snik RS”, br. 125/2003 i 12/2006), 3) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016 … i 84/2019 – dalje: Pra- vilnik o Kontnom planu za budžetski sistem), 4) Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fon- dova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – dalje: Pravilnik o finansijskim izveštajima), 5) Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amor- tizacije („Sl. list SRJ”, br. 17/1997 i 24/2000 – dalje: Pravilnik o nomenklaturi) i 6) drugi propisi od značaja za vođenje poslovanja u skladu sa propisima budžetskog računovodstva. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 128 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Sastavljanje finansijskih izveštaja Finansijski izveštaji sastavljaju se u skladu sa odredbama Pravilnika o finansijskim izve- štajima. Prema članu 2. Pravilnika o finansijskim izveštajima, finansijski izveštaji su: 1) Završni račun, 2) Godišnji finansijski izveštaj, 3) Periodični finansijski izveštaj, 4) Konsolidovani godišnji i Konsolidovani periodični izveštaj. Shodno članu 3. Pravilnika o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In