Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je poslednja aktivnost izrada zaključnog lista. Da bi se utvrdio rezultat poslovanja potrebno je sprovesti određena knjiženja na kontima u kategoriji 320000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja. Nakon završetka ove aktivnosti može da se pristupi izradi zaključnog lista, bez čijeg sastavljanja ne bi mogli da se sastave finansijski izveštaji. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 119 BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu za budžetski sistem Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je poslednja aktivnost izrada zaključnog lista. Da bi se utvrdio rezultat poslovanja potrebno je sprovesti određena knjiženja na kontima u kategoriji 320000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja. Nakon završetka ove aktivnosti može da se pristupi izradi zaključnog lista, bez čijeg sastavljanja ne bi mogli da se sastave finansijski izveštaji. Uvod U skladu sa članom 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016 … i 84/2019 – dalje: Pravilnik o Kontnom pla- nu za budžetski sistem), utvrđivanje rezultata poslovanja iskazuje se na određenim subanali- tičkim kontima u okviru sledećih sintetičkih konta: 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, 321200 – Raspored viška prihoda i primanja, 321300 – Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina. U nastavku sledi prikaz postupka utvrđiva- nja rezultata poslovanja u oba slučaja, tj. kada se iskazuje konačan rezultat kao pozitivan (višak prihoda i primanja) ili pak kao negativan (ma- njak prihoda i primanja). Utvrđivanje rezultata poslovanja Prema članu 13. Pravilnika o Kontnom pla- nu za budžetski sistem propisana je kategorija 320000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, koja sadrži samo jednu grupu konta 321000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, kojom su obuhvaćena sledeća sintetička konta: a) 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, b) 321200 – Raspored viška prihoda i primanja, v) 321300 – Neraspoređeni višak prihoda ili deficit iz ranijih godina. 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja U okviru ovog sintetičkog konta na pojedinim subanalitičkim kontima knjiži se obračun pri- hoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja i višak ili manjak prihoda i primanja. Sva konta klase 400000 – Tekući rashodi i konta klase 500000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu zatvaraju se na kraju obračunskog
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In