Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računo- vodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i dostavljanja tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta za indirektne korisnike sredstava budžeta i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o izvršenju svojih finansijskih planova. Obaveza sastavljanja i dostavljanja izveštaja odnosi se na: X direktne i indirektne korisnike budžeta Republike Srbije; X direktne i indirektne korisnike budžeta teri- torijalnih autonomija i lokalnih samouprava; X Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: RFZO) i njegove korisnike; X organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: OOSO). View Fullscreen mr Jovan Čanak BUDŽETSKI KORISNICI Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta / finansijskog plana za period januar–mart 2020. godine Uvod Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredb a) propisana je obaveza sastavljanja i dostavljanja tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta za indirektne korisnike sred- stava budžeta i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o izvršenju svojih finansijskih planova. Obaveza sastavljanja idostavljanja izveštaja odnosi se na: X direktne i indirektne korisnike budžeta Republike Srbije; X direktne i indirektne korisnike budžeta teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava; X Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: RFZO) i njegove korisnike; X organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: OOSO). Sastavljanje i dostavljanje periodičnih izveštaja vrši se za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta u posmatranom periodu. Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – dalje: Pravilnik) propisan je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika, budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje, u koje spadaju i periodični finansijski izveštaji. U skladu sa st. 4. člana 5. Pravilnika, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju periodične finansijske izveštaje, sa- glasno članu 8. Uredbe, na obrascu iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika (Izveštaj o izvršenju budžeta – obrazac 5). 1 Obrasci na kojima se sastavljaju tromesečni/periodični izveštaji U skladu sa odredbom člana 5. stav 4. Pravilnika, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO dostavljaju periodične izveštaje na obrascu 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. Odredbom stava 5. istog člana određeno je da direktni korisnici budžetskih sredstava koji
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In