1 Pravni okvir za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br 54/2009… i 72/2019) definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu. Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente: 1) kontrolno okruženje, 2) upravljanje rizicima, 3) kontrolne aktivnosti, 4) informisanje i komunikacije, 5) praćenje i procenu sistema. Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može da prenese nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje ovlasti. Shodno odredbama člana 1. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 89/19 – dalje: Pravilnik), finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, kojim se, upravljajući rizicima, obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, kroz: 1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima; 2) potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja; 3) dobro finansijsko upravljanje i zaštitu sredstava i podataka (informacija). View Fullscreen Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor 1 Pravni okvir za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Odredbama člana 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br 54/2009… i 72/2019)definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu. Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente: 1) kontrolno okruženje, 2) upravljanje rizicima, 3) kontrolne aktivnosti, 4) informisanje i komunikacije, 5) praćenje i procenu sistema. Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može da prenese nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje ovlasti. Shodno odredbama člana 1. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 89/19 – dalje: Pravilnik), finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, kojim se, upravljajući rizicima, obezbeđuje uveravanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In