Uvod U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo je odluku kojom se utvrđuju predračuni sredstava davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu. Zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, kao i ustanove socijalne zaštite, obuhvaćene su predračunima sredstava za 2020. godinu, koji se dostavljaju filijalama elektronskom poštom (sa analitičkim prikazom po namenama i po nivoima zdravstvene zaštite), i to: 1) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za 2020. godinu; 2) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite sa kojim se ugovara varijabilni deo naknade za 2020. godinu; 3) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2020. godinu; 4) Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2020. godinu; 5) Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2020. godinu; 6) Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2020. godinu; 7) Predračun sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2020. godinu. Predračuni sredstava objavljuju se na internet stranici Republičkog fonda, a ne kao do sada u posebnom prilogu Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite. View Fullscreen Dušan Rajaković, spec. menadžmenta zdravstvenih ustanova Uvod U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite izobaveznog zdravstvenog osiguranja Upravni od- bor Republičkog fonda za zdravstveno osigura- nje doneo je odluku kojom se utvrđuju predračuni sredstava davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu. Zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, kao i ustanove socijalne zaštite, obuhvaćene su predračunima sredstava za 2020. godinu, koji se dostavljaju filijalama elektronskom poštom (sa analitičkim prikazom po namenama i po nivoima zdravstvene zaštite), i to: 1) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za 2020. godinu; 2) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite sa kojim se ugovara varijabilni deo naknade za 2020. godinu; 3) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2020. godinu; 4) Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2020. godinu; 5) Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2020. godinu; 6) Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2020. godinu; 7) Predračun sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2020. godinu. Predračuni sredstava objavljuju se na internet stranici Republičkog fonda, a ne kao do sada u posebnom prilogu Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite. BUDŽETSKI KORISNICI Zaključivanje ugovora između
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In