U praksi se javljaju brojni problemi i nedoumice u vezi s tumačenjem i primenom propisa koji regulišu PDV, a ovaj tekst predstavlja pokušaj da razrešimo neke od najčešćih i najznačajnijih među njima #1 Ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza Da bi obveznik PDV-a mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza, potrebno je da kumulativno budu ispunjeni materijalni i formalni uslovi propisani članom 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o PDV-u). Materijalni uslov U skladu sa članom 28. st. 1. Zakona o PDV-u, obveznik PDV-a može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza ako nabavljena dobra, odnosno primljene usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV-om, koji je oslobođen PDV-a s pravom na odbitak prethodnog poreza (u skladu sa članom 24. Zakona o PDV-u), odnosno koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Srbiji. U tom pogledu, izdvajamo i Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00166/2013-04 od 25. 4. 2014, u kom se navodi da „obveznik PDV-a ima pravo da PDV obračunat od prethodnog učesnika u prometu za izvršeni promet dobara i usluga koje nabavlja u cilju uređenja prostora (radovi na ozelenjavanju, ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje i dr.) u krugu poslovnog – distributivnog i proizvodnog objekta u kojem obavlja delatnost s pravom na odbitak prethodnog poreza… odbije kao prethodni porez”. Za ocenu da li neka nabavka dobara ili usluga služi za promet na osnovu kojeg obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza merodavan je trenutak kada se dobro nabavlja, odnosno usluga koristi. Kasnije eventualne izmene mogu uticati na obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza, odnosno na naknadno sticanje prava na odbitak za opremu i objekte za vršenje delatnosti. Formalni uslov Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. st. 2. Zakona o PDV-u, obveznik može da ostvari ako, između ostalog, poseduje račun izdat od drugog obveznika u prometu koji sadrži podatak o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa Zakonom o PDV-u, ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza. U skladu sa članom 42. st. 4. Zakona o PDV-u, račun naročito sadrži sledeće podatke: 1)
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In