Naslovna Ključne reči budžetska kontrola

Ključna reč: budžetska kontrola

Vesti

Uputstvo PU za kontrolu „testa samostalnosti“

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je uputstvo na osnovu kojeg će poreski inspektori sprovoditi postupak poreske kontrole tzv. "testa...

Osnovni elementi obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o...

Prosečna zarada za decembar i OA obrazac

Republički zavod za statistiku je 25.02.2020. godine objavio podatke o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa...

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade

Shodno članu 383. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršenje se sprovodi radi vraćanja zaposlenog na rad ili radi raspoređivanja...

Primanja zaposlenih po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti

Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarene dobiti za isplatu članovima društva ili zaposlenima, privredna društva...

Zarade zaposlenih u javnim preduzećima od januara 2020. bez umanjenja

Zakon o prestanku važenja ograničavanja ličnih primanja primenjuje se od 1. januara 2020. godine, što treba tumačiti tako da...

Poresku prijavu za promet nepokretnosti od 1.1.2020. godine podnose umesto obveznika javni beležnici

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o...