Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu. Uvod Pored nadležnosti koje su joj delegirane odredbama Zakona o budžetskom sistemu, Budžetskoj inspekciji poverene su i isključive nadležnosti nadzora nad primenom pojedinih zakona, i to odredbama: Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17), kojim je propisano da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Budžetska inspekcija i ima pristup svim podacima Centralnog registra faktura koji su potrebni za sprovođenje nadzora, kao i za obavljanje ostalih Zakonom utvrđenih funkcija inspekcijske kontrole (član 8); Zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispr.), kojim je propisano da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka, vrši Ministarstvo finansija preko Budžetske inspekcije (član 12. stav 2); Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/15, 85/15 – US i 81/16 – US), kojim je propisano da nadzor nad primenom ovog zakona, u delu koji se odnosi na finansijske efekte javnih rashoda po osnovu rada i plata, odnosno zarada u javnom sektoru, vrši Budžetska inspekcija (član 31); Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 93/2012), kojim je propisano da nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija; Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 116/14, 95/18), kojim je propisano da nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija. Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da se Program rada Budžetske inspekcije sačinjava prvenstveno na osnovu prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje inspekcijske kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica. Važno je napomenuti da se tokom postupka izrade Programa rada Budžetske inspekcije, kada se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole, naročito vodi računa da se u Program rada Budžetske inspekcije uvrsti i kontrola primene prethodno navedenih zakona kod kojih je isključiva nadležnost nadzora nad primenom ovih zakona poverena Budžetskoj


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In