Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Pored nadležnosti koje su joj delegirane odredbama Zakona o budžetskom sistemu, Budžet- skoj inspekciji poverene su i isključive nadle- žnosti nadzora nad primenom pojedinih zakona, i to odredbama: 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obave- za u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17), kojim je propisano da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između javnog sektora i privrednih subjekata u komer- cijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Budžetska inspekcija i ima pristup svim podacima Centralnog registra faktura koji su potrebni za sprovođenje nadzo- ra, kao i za obavljanje ostalih Zakonom utvrđe- nih funkcija inspekcijske kontrole (član 8); 2. Zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispr.), kojim je propisano da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka, vrši Ministarstvo finansija preko Budžetske inspekcije (član 12. stav 2); 3. Zakona o načinu određivanja maksimalnog bro- ja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/15, 85/15 – US i 81/16 – US), kojim je propisano da nadzor nad primenom ovog zakona, u delu koji se odnosi na finansijske efekte javnih rashoda Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Isključive nadležnosti Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije – prvi deo Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija Zakonom o budžetskom sistemu poverena je nadležnost da vrši poslove inspekcijske kontrole primene za- kona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduze- ća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu. po osnovu rada i plata, odnosno zarada u javnom sektoru, vrši Budžetska inspekcija (član 31); 4. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u jav- nom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 93/2012), kojim je propisano da nadzor nad primenom ovog zako- na vrši Ministarstvo finansija; 5. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 116/14, 95/18), ko- jim je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In