Настављајући разматрање из претходног броја „Пословног саветника”, и у овом броју тема ће бити примена методе упоредиве цене на тржишту (у даљем тексту: метода упоредиве цене) из перспективе Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: Закон) и Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују приликом утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (у даљем тексту: Правилник). Пример 1 – Усклађивања у циљу постизања упоредивости – разлике у уговорним условима Као што је познато, један од фактора упоредивости који је, у складу са Правилником, потребно размотрити јесу уговорни услови који обухватају широк опсег чинилаца који зависе од воље уговорних страна у датој трансакцији и који могу утицати, односно који су утицали на одређивање цена. У примеру који следи биће представљено неколико случајева у којима постоје разлике у уговорним условима између контролисане и упоредиве неконтролисане трансакције, као и кораци који могу бити предузети како би се извршила усклађивања у циљу постизања упоредивости. Претпоставља се да порески обвезник, Друштво А, производи цементне блокове у својој фабрици која се налази у Републици Србији. Друштво А је специјализовано за производњу само једне врсте цементних блокова, тако да су сви производи једнаких карактеристика. Оно продаје своје производе и повезаним и неповезаним лицима, претежно у иностранству, а продаје локалним купцима у Републици Србији представљају оквирно 3% укупних прихода од продаје. Приликом анализе трансферних цена Друштво А на првом месту приступа начелном утврђивању постојања упоредивих цена, те будући да је свесно да продаје блокове и повезаним и неповезаним лицима, закључује да постоје интерне упоредиве цене. Друштво А затим узима у обзир факторе упоредивости, полазећи од сличности предмета трансакције. С обзиром на то да производи само једну врсту производа, Друштво А са сигурношћу потврђује да је предмет трансакције идентичан у контролисаним и неконтролисаним трансакцијама. Међутим, разматрањем уговорних услова Друштво А


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In