Карактеристике уговора о доживотном издржавању

Уговор о доживотном издржавању регулисан је Законом о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/2003 – Одлука УС РС и 6/2015, чланови 194. и даље) као уговор којим се обавезује прималац издржавања да се после његове смрти на даваоца издржавања пренесе својина тачно одређених ствари или каква друга права, а давалац издржавања се обавезује да га, као накнаду за то, издржава и да се брине о њему до краја његовог живота и да га после смрти сахрани. Посебно се наглашава да прималац издржавања уговором може да обухвати само ствари или права које постоје у тренутку закључења уговора. Обавеза издржавања нарочито обухвата обезбеђивање становања, хране, одеће и обуће, одговарајућу негу у болести и старости, трошкове лечења и давања за свакодневне уобичајене потребе, ако још нешто није уговорено.                                                                                                                   Уговор је строго формалан и закључује се (заправо оверава) пред јавним бележником. Приликом потврђивања (солемнизације) уговора јавни бележник је дужан да уговорнике нарочито упозори на то да имовина која је предмет уговора не улази у заоставштину примаоца издржавања и да њоме не могу да се намире његови нужни наследници, о чему ставља напомену у клаузули о потврђивању. А ако то не учини, уговор је ништав. Ово уједно значи да се у оставинском поступку неће узимати у обзир имовина обухваћена уговором, а у одлуци ће се само констатовати да такав уговор постоји. Оставина се обуставља уколико је сва имовина обухваћена уговором. То такође значи да на основу самог уговора и доказа о смрти може да се укњижи непокретна имовина и да се поднесе пореска пријава. Доживотно издржавање може да буде уговорено и за више лица, као и у корист трећег лица, при чему у том случају давалац издржавања стиче својину на предметима уговора у тренутку смрти његовог сауговарача, осим ако уговором није одређено да својина прелази у тренутку смрти трећег


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме