Karakteristike ugovora o doživotnom izdržavanju Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju („Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – Odluka US RS i 6/2015, članovi 194. i dalje) kao ugovor kojim se obavezuje primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Posebno se naglašava da primalac izdržavanja ugovorom može da obuhvati samo stvari ili prava koje postoje u trenutku zaključenja ugovora. Obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe, ako još nešto nije ugovoreno.                                                                                                                   Ugovor je strogo formalan i zaključuje se (zapravo overava) pred javnim beležnikom. Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da njome ne mogu da se namire njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. A ako to ne učini, ugovor je ništav. Ovo ujedno znači da se u ostavinskom postupku neće uzimati u obzir imovina obuhvaćena ugovorom, a u odluci će se samo konstatovati da takav ugovor postoji. Ostavina se obustavlja ukoliko je sva imovina obuhvaćena ugovorom. To takođe znači da na osnovu samog ugovora i dokaza o smrti može da se uknjiži nepokretna imovina i da se podnese poreska prijava. Doživotno izdržavanje može da bude ugovoreno i za više lica, kao i u korist trećeg lica, pri čemu u tom slučaju davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti njegovog saugovarača, osim ako ugovorom nije određeno da svojina prelazi u trenutku smrti trećeg lica, s tim da obaveza izdržavanja traje do smrti trećeg lica. Ugovor je vezan za ličnost davaoca i potraživanja primaoca izdržavanja ne mogu se preneti na drugoga, osim za slučaj smrti davaoca izdržavanja. Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava Ugovor o doživotnom izdržavanju je teretan obostrano, pa podleže obavezi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. U skladu sa važećim Zakonom o porezu na imovinu, stopa poreza iznosi 2,5% (član 30. pomenutog zakona). Obveznik je davalac izdržavanja. Poreska obaveza nastaje danom smrti primaoca izdržavanja, odnosno danom smrti saugovarača, ako je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, a ugovorom nije određeno


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In