Privredna društva na dan sastavljanja finansijskih izveštaja u svojim poslovnim knjigama treba da imaju ukalkulisane odnosno obračunate sve zarade zaposlenih, uključujući i druga primanja koja se odnose na obračunski period do 31. decembra, nezavisno kada će ista biti isplaćena. Zarada i druga primanja zaposlenih U skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005…i 75/2014) zaradu zaposlenog čini: – zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu; – zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi, stimulacije i sl.); i – druga primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Sve isplate koje poslodavac izvrši zaposlenima po osnovu bonusa, nagrada, stimulacija, trinaeste plate i sl., predstavljaju deo zarade zaposlenog koja se uključuje u zaradu koja se isplaćuje u istom mesecu, i na koju se obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi na zaradu.  Druga primanja koja takođe imaju karakter zarade su: – naknada za ishranu u toku rada – „topli obrok“ (član 118. tačka 5) Zakona o radu); – regres za korišćenje godišnjeg odmora (član 118. tačka 6) Zakona o radu); – terenski dodatak – ako je predviđen opštim aktom ili ugovorom o radu; – dodatak za odvojeni život – ako je predviđen odgovarajućim aktom; – davanja zaposlenima za 8. mart, Božić, Novu godinu i dr.; – pokloni deci do 15 godina starosti za Božić i Novu godinu iznad neoporezivog iznosa; i – druga primanja koja poslodavac daje zaposlenom u smislu člana 120. tačka 4) ovog zakona. Druga primanja zaposlenih koja nemaju karakter zarade su: – učešće zaposlenih u dobiti; – naknade troškova zaposlenima (član 118. tačke 1–4) Zakona o radu): 1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz; 2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji; 3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu; 4) za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade; – primanja iz člana 119. Zakona o radu (otpremnina pri odlasku u penziju; naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog; naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja; davanja zaposlenima (povodom 8. marta, Nove godine, do neoporezivog iznosa); – primanja iz člana 120. tačka 1) (jubilarna nagrada i solidarna pomoć). Računovodstveni propisi u vezi sa primanjima zaposlenog Međunarodnim




POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.



Existing Users Log In