Na sajtu Poreske uprave objavljeno je uputstvo na osnovu kojeg će poreski inspektori sprovoditi postupak poreske kontrole tzv. „testa samostalnosti“ odnosno odredbi člana 85. stav 1. tačka 17) Zakona o porezu na dohodak građana.

Uputstvo je pripremljeno na skoro 90 stranica, a obuhvata:

  1. Tekst odredbi zakona o porezu na dohodak građana
  2. Uvod (razlozi za donošenje)
  3. Načelno o primeni testa samostalnosti
  4. Primena člana 85 stav 1 tačka 17) i stavova 15, 16, 17 i 18 zakona
  5. Primeri angažovanja preduzetnika i primena testa samostalnosti na njih
  6. Mogući oblici izbegavanja plaćanja poreza u vezi sa primenom testa samostalnosti

Kompletno korisničko uputstvo možete preuzeti na sajtu Poreske uprave:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6177/uputstvo-za-primenu-testa-samostalnosti.html