Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od posebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Osim toga, kada se promet vrši između domaćeg i stranog lica, važno je da se tačno odredi mesto oporezivanja. View Fullscreen 128 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Usluge pružene elektronskim putem sa aspekta PDV-a Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od posebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Osim toga, kada se promet vrši između domaćeg i stranog lica, važno je da se tačno odredi mesto opo- rezivanja. Uvod Određivanje mesta prometa dobara i usluga jedno je od osnovnih i najvažnijih pitanja iz oblasti poreza na dodatu vrednost. Kada su u pitanju pravila za određivanje mesta prometa usluga, ona su propisana odredbama člana 12. Za- kona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 − ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – dalje: Zakon o PDV-u), koje su u pri- meni od 1. aprila 2017. godine. Evropska unija je donela tzv. VAT Package 12. februara 2008. godine (Direktiva 2008/8/EC), kojim je izvršena izmena pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga. S obzirom na postojanje tih pravila u zemljama Evropske unije i praksu da to prihvataju i druge države, uvođenjem istih kod nas ispravljene su nelogičnosti do kojih je dolazilo do izmena člana 12. Zakona o PDV-u, a to je da neke usluge budu dvostruko oporezovane, dok neke uopšte nisu oporezovane. Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od po- sebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Naime, predmet oporezivanja PDV-om samo je promet do- bara i usluga koji obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatno- sti. Dakle, da bi promet usluga bio oporezovan, treba da bude izvršen na teritoriji Republike Srbije, tj. da se, u smislu Zakona o PDV-u, odno- sno člana 12. smatra da je izvršen u Republici (ponekad promet faktički nije izvršen na teri- toriji Republike, ali se smatra da jeste u smislu Zakona o PDV-u, kao i obrnuto). Kada je mesto prometa usluga Republika Srbi- ja, a učesnici u prometu su rezidenti Republike Srbije, nije bitno gde je konkretno (u kom gradu, odnosno mestu) izvršen promet usluga, jer se teritorija Republike Srbije smatra
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In