Резултат пословања привредних друштава утврђује се после спроведених књижења свих пословних промена и обрачуна на крају пословне године. Наиме, на крају године, после књижења свих рачуна прихода и расхода, врши се затварање рачуна расхода и прихода, утврђивање резултата и састављање обрасца Биланс успеха. Привредни субјекти су дужни да пословне књиге за 2017. годину закључе најкасније до рока за достављање финансијских извештаја. Крајњи рок за достављање финансијских извештаја за јавно објављивање јесте 30. јун 2018. године. Правна лица која пре крајњег рока састављају и достављају финансијске извештаје за јавно објављивање Агенцији за привредне регистре, дужна су да исте закључе до тог рока. Помоћне књиге које се користе више од једне године закључују се по престанку њиховог коришћења. 1.Закључак рачуна и пренос расхода Закључивању рачуна расхода и прихода претходи пренос расхода и прихода. Књиговодствено евидентирање преноса расхода: Дугује рачун: 599 – Пренос расхода (за збир свих расхода) Потражују рачуни: рачуни групе од 50 до 59 Књиговодствено евидентирање закључивања рачуна расхода: Дугује рачун: 710 – Рачун расхода и прихода Дугује рачун: 711 – Добитак и губитак пословања које се обуставља Потражује рачун: 599 – Пренос расхода Књиговодствено евидентирање преноса прихода: Дугују рачуни: групе од 60 до 69 Потражује рачун: 699 – Пренос прихода (за збир свих прихода) Књиговодствено евидентирање закључивања рачуна прихода: Дугује рачун: 699 – Пренос прихода Потражује рачун: 710 – Рачун расхода и прихода Потражује рачун: 711 – Добитак и губитак пословања које се обуставља 2.Закључак рачуна успеха и утврђивање укупног резултата Стања са рачуна 710 и 711 преносе се на рачун 712 ради утврђивања укупног резултата. Књиговодствено евидентирање преноса укупног резултата када су приходи већи од расхода (добитак): Дугује рачун: 710 – Рачун расхода и прихода Дугује рачун: 711 – Добитак и губитак пословања које се обуставља Потражује рачун: 712 – Пренос укупног резултата Пренос укупног резултата (добитка): Дугује рачун:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In