У овом тексту следи наставак коментара и објашњења начина вођења евиденције о ПДВ-у и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ сагласно Правилнику о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ-а („Сл. гласник РС”, број 90/2017 и 119/2017 – у даљем тексту: Правилник), који почиње да се примењује 1. јула 2018. године. Прва два дела коментара примене Правилника дати су у бројевима 12/17 и 1/18 овог часописа, а у овом броју дата су објашњења у вези са евиденцијом података о: – увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима; – набавци добара и услуга од пољопривредника; – набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника. Након евидентирања свих набавки, у делу 9 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о укупној вредности набављених добара и услуга, а у 9а о укупном претходном порезу. У делу 10 Обрасца ПОПДВ исказује се укупна пореска обавеза. 1.Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима Према одредбама члана 10. Правилника, евиденција о увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима мора да садржи податке о: – вредности добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање односно смањење вредности тих добара; – увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, на који се плаћа ПДВ, и то о основици за обрачунавање ПДВ-а за увоз добара, повећању основице за увоз добара и смањењу основице за увоз добара; – укупном ПДВ-у плаћеном при увозу добара, који може да се одбије као претходни порез. На основу евиденције подаци о овом промету исказују се у делу 6 Обрасца ПОПДВ.   Пример попуњавања дела 6. Обрасца ПОПДВ   6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У  СКЛАДУ СА


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In