Различит правни субјективитет привредног друштва и предузетника одражава се и на порески аспект узимања из пословне имовине од стране оснивача.

Привредно друштво је правно лице које је основано у циљу стицања добити и има свој посебан правни субјективитет који је одвојен од правног субјективитета његових власника. Наиме, једна од основних карактеристика привредног друштва  јесте подвојеност имовине правног лица од имовине власника. То даље значи да власници не могу својевољно располагати имовином друштва, већ друштво својом имовином располаже самостално преко својих органа, а власници привредног друштва имају право на дивиденду под условима прописаним законом којим се уређују привредна друштва.

С друге стране, предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. За све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности, предузетник одговара целокупном својом имовином – и личном и пословном. Дакле, пословна имовина предузетника и његова лична имовина представљају јединствену правну целину. Такође, одговорност за обавезе не престаје брисањем предузетника из регистра.

  1. Узимање из имовине привредног друштва од стране његовог власника Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника друштва за своје приватне потребе, према одредби члана 61. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001 … и 112/2015 – у даљем тексту: ЗПДГ), сматра се приходом од капитала.

Као приход од капитала узимање из имовине опорезује се пореском стопом од 15%, без признавања нормираних трошкова.

Приход по основу узимања из имовине се, као приход од капитала, не урачунава у основицу за годишњи порез на доходак грађана.

1.1. Примери узимања из имовине и коришћења услуга привредног друштва од стране власника друштва

Као што смо на почетку истакли, имовина привредног друштва правно је одвојена од личне имовине власника (оснивача, чланова, акционара) тог друштва. Имовина друштва се користи за обављање пословне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме