1.4.2020. godine stupila je na snagu Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja. U članu 4. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanjaposle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Zabranjuje se privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku da na teritoriji Republike Srbije, dok traje vanredno stanje, obavlja delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanje lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno, čime se povećava opasnost od prenošenja zarazne bolesti COVID-19.”

Osim toga, 1. 4. 2020. godine stupila je na snagu i Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću. Tačkom 1. ove odluke  zabranjuje se priređivanje posebnih i klasičnih igara na sreću, osim preko sredstava elektronske komunikacije, kao što su internet, telefon, televizija, radio, SMS i bilo koji drugi oblik elektronske komunikacije.

Primena mera iz ove odluke traje dok traje vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.