Na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije utvrdila je predlog novog Zakona o računovodstvu i predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u i uputila ih Narodnoj skupštini na usvajanje. Sednica Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o ovim predlozima zakona počela je 2. oktobra, što znači da se usvajanje očekuje do polovine oktobra.

U nastojanju da našim pretplatnicima i ostalim zainteresovanim licima približimo novine u pomenutim zakonima, kompanija ING-PRO organizuje

 SAVETOVANjE

na temu:

 NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

i

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-U

BEOGRAD Hotel „Palas“, Topličin venac 23

– sala na VI spratu –

28. oktobar 2019. godine

Teme:

  • Novine koje donosi novi Zakon o računovodstvu
  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Predavači:
dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik”

Pavle Kutlešić, LL.M.

Cena: Kotizacija iznosi 5.900 dinara (+20% PDV-a) i obuhvata predavanje, prezentacije predavača i osveženje u pauzi (kafa i laki obrok).

Pretplatnici na Ing-pro izdanja imaju pravo da BESPLATNO prisustvuju savetovanju. Svaki naredni učesnik, od istog pretplatnika, ima popust od 50% na cenu kotizacije.

Broj mesta je ograničen.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

Klikom na link u nastavku popunite elektronsku prijavu za učešće na savetovanju.

Prijava za učešće na savetovanju