Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 od 6. 12. 2019. godine.

Po novom, pravo na porodičnu penziju moći će da ostvare i lica koja su živela u vanbračnoj zajednici sa preminulim, pri čemu se postojanje vanbračne zajednice utvrđuje u vanparničnom postupku.

U cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba koje mogu nastati fiktivnim zaključivanjem braka i fiktivnom vanbračnom zajednicom, posebnom normom se precizira da supružnik ili vanbračni partner preminulog mogu ostvarivati pravo na porodičnu penziju:

  • ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica života trajali najmanje tri godine ili
  • ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava imaju zajedničko dete.

Ove nove zakonske odredbe o porodičnoj penziji primenjuju se od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, dakle od 14.12.2019. godine.

Usaglašavanje sa Ustavom

Cilj ovih izmena je usaglašavanje Zakona sa odredbom člana 62. stav 5. Ustava u pogledu izjednačavanje vanbračne zajednice sa brakom. Ova izmena izvršena je u Zakonu zamenom reči „bračni drug” sa rečima „supružnik i vanbračni partner”.

Kada je u pitanju izjednačavanje vanbračne zajednice sa brakom u vezi sa ostvarivanjem prava na porodičnu penziju, ukazujemo na to da je reč o usaglašavanju sa odredbom člana 62. stav 5. Ustava, kojim su izjednačene vanbračna i bračna zajednica.

Ujedno, ovim odredbama proširuje se obuhvat kategorija koje imaju pravo na porodičnu penziju. Cilj proširenja obuhvata kategorija koje imaju pravo na porodičnu penziju je da vanbračna i bračna zajednica u potpunosti budu izjednačena kada je u pitanju ostvarivanje prava na porodičnu penziju, a pored toga da bude povećana pokrivenost starijeg stanovništva prihodima po osnovu penzija, čime će biti unapređen i njihov ekonomski položaj u društvu.

Detaljnije o izmenama Zakona o PIO ćemo pisati u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik.