Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 od 6. 12. 2019. godine (dalje: Izmene Zakona).

Izmene Zakona su stupile na snagu 14. 12. 2019. godine, osim odredbi o novom načinu usklađivanja penzija (čl. 22. i 23. Izmena Zakona), koje se primenjuju počev od 1. januara 2020. godine.

Svakako da je nov način usklađivanja penzije jedna od najbitnijih novina utvrđena izmenama Zakona.

Prema izmenjenom članu 80 Zakona, penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir:

  • polovine procenta promene potrošačkih cena i
  • polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa.

Saglasno ovim novim odredbama, počev od penzije za mesec januar tekuće godine, penzija se usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, a navedene odredbe primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Drugim rečima, predviđeno je da se počev od 2020. godine penzije usklađuju prema tzv. švajcarskoj formuli. Znači, procenat usklađivanja visine penzija dobija se prema formuli: 50% od rasta zarada u prethodnoj godini + 50% od rasta potrošačkih cena u istom periodu.

Usklađivanje penzija će se ubuduće vršiti jednom godišnje, počev od penzije za januar 2020. godine.

Definisanje ove nove formule za usklađivanje penzija, perioda u kom će se usklađivanje vršiti i parametara koji će se uzimati u obzir za određivanje procenta usklađivanja, za cilj imaju obezbeđivanje sledećeg:

  • postojanje jasnog i predvidljivog načina usklađivanja visine penzija,
  • da rast penzija bude u određenoj meri vezan za rast zarada,
  • povećanje realne vrednosti penzija, a time i standarda penzionera,
  • očuvanje finansijske stabilnosti i održivog načina finansiranja isplata penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Parametri koji će se koristiti za određivanje procenta usklađivanja su kretanje prosečne zarade bez poreza i doprinosa i kretanje potrošačkih cena, koji će imati podjednak udeo u formuli za usklađivanje penzija. Podaci o kretanju prosečne zarade bez poreza i doprinosa i kretanju potrošačkih cena koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna visine usklađivanja odnose na kretanje navedenih parametara za period od 12 meseci, počevši od juna prethodne godine, pa unazad zaključno sa julom prethodne godine.

Primera radi, procenat usklađivanja penzija za januar 2020. godine dobija se kao polovina:

  • procenta rasta prosečne zarade bez poreza i doprinosa za period jul 2018. godina – jun 2019. godina u odnosu na prosečnu zaradu za period jul 2017. godina – jun 2018. godina, i
  • procenta rasta potrošačkih cena za period jul 2018. godina – jun 2019. godina u odnosu na potrošačke cene za period jul 2017. godina – jun 2018. godina.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o PIO pišemo u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik.