Naša privredna društva nemaju zakonsku obavezu da sastavljaju devetomesečni periodični obračun. Međutim, korisno je za ovaj period izvršiti kontrolu ostvarenog poslovnog rezultata iz više razloga. Prvo, devetomesečni obračun umnogome može da ukaže na predstojeće godišnje rezultate i, drugo, ovaj rezultat predstavlja realnu osnovu za poslove u vezi sa izradom plana poslovanja za 2020. godinu. View Fullscreen OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 141 POSLOVNE FINANSIJE Mr Željko Albaneze Kontrola ostvarenog poslovnog rezultata u prvih devet meseci 2019. godine Naša privredna društva nemaju zakonsku obavezu da sastavljaju devetomesečni periodični obračun. Međutim, korisno je za ovaj period izvršiti kon- trolu ostvarenog poslovnog rezultata iz više razloga. Prvo, devetomesečni obračun umnogome može da ukaže na predstojeće godišnje rezultate i, drugo, ovaj rezultat predstavlja realnu osnovu za poslove u vezi sa izradom plana poslovanja za 2020. godinu. Utvrđivanje planskih veličina za period januar–septembar Proizvodno privredno društvo, čiji će po- daci biti analizirani u ovom tekstu, početkom godine usvojilo je osnovne planske veličine koje se odnose na obim proizvodnje, prihod i dobitak od proizvodnje. Ove veličine usvojene su na nivou cele godine, pa ih treba svesti na period januar–septembar i tako utvrditi plan za prvih devet meseci ove godine. U zavisnosti od dinamike proizvodnje, to može da se radi na dva načina: 1) U slučaju ravnomerne godišnje dinamike, plan za devet meseci utvrđuje se na osnovu ra- čunice: Plan I–IX = Plan I–XII x 9 12 2) Ako privredno društvo ima određenu di- namiku u zavisnosti od perioda godine, što je najčešći slučaj, plan za devet meseci izračuna- va se neposredno sabiranjem planova svih do- sadašnjih meseci ili planova dosadašnja tri kvartala, ili pak, ukoliko je plan zadat za celu godinu, prema sledećem primeru: Plan I–IX = (Plan I–VI) + (Plan VII–XII x 50%) U ovom slučaju plan nije dinamički razbijen na mesece, a izrazita je dinamika poslovanja u toku godine, pa plan januar–septembar može biti postavljen kao zbir plana za januar–jun i polovine plana za jul–decembar, ukoliko to od- govara stvarnoj dinamici proizvodnje. U svakom slučaju, cilj je postaviti odgovara- jući uporedni podatak za planske veličine radi adekvatnosti njihovog upoređivanja sa izvrše- njem. Pod pretpostavkom da je plan za prvih devet meseci jednak iznosu devet dvanaestina godi- šnjeg plana, obim proizvodnje, prihod i dobitak bili bi sledeći: OPIS Obim proizvodnje (Qp) Prihod (Pp) Dobitak (Dp) Plan za 2019. 5.400 kom. 648.000 din. 59.250 din. Plan I–IX 4.050 kom. 486.000 din. 44.440 din. Na osnovu ovih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In