Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i 29. novembra 2019. godine ga dostavila u skupštinsku proceduru na usvajanje.

Između ostalog, ovim izmenama Zakona predviđa se produženje roka za ažuriranje podataka u Jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja na dve godine od početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18), kao i produženje roka za uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava u okviru informacionog sistema Centralnog registra.

Napominjemo, da se Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada primenjuje od 1. 1. 2019. godine, a da je članom 47. Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja bilo prvobitno predviđeno da su podnosioci jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11–13. ovog zakona.

Predlogom se taj rok produžava na dve godine, odnosno do 31. 12. 2020. godine.

Usvajanje predloga se očekuju u toku decembra 2019. godine.