Članovi X društva jednom godišnje treba da uplate članarinu. Na koji način naša institucija može da plati članarinu za svoje zaposlene, s obzirom na to da X društvo namerava da ove godine našoj instituciji fakturiše članarinu zaposlenih?

Bez obzira na to što su fizička lica po pravilu obveznici članarine, poslodavac na sebe može da preuzme obavezu plaćanja članarine iz svojih sredstava za zaposlenog, pri čemu se otvara pitanje da li tako plaćena članarina predstavlja zaradu zaposlenog ili samo trošak poslovanja poslodavca.

Osnovni kriterijum

Prema našem mišljenju, osnovni kriterijum koji treba da se primeni  jeste da li je obavljanje delatnosti uslovljeno zapošljavanjem lica koja moraju da budu članovi određene komore ili udruženja kako bi poslodavac mogao da obavlja svoju delatnost.

Prema tome, ako je propisima koji regulišu rad poslodavca predviđeno da je za obavljanje njegove delatnosti neophodno zapošljavanje lica određene struke koja moraju da imaju npr. licencu uslovljenu plaćanjem članarine udruženju/komori, onda plaćanje članarine iz sredstava poslodavca za te zaposlene ne predstavlja zaradu, već trošak poslovanja poslodavca.

Osim udruženja u kojima je članstvo zaposlenog uslov za obavljanje poslova tog zaposlenog i njegovog poslodavca, postoje i razna udruženja u kojima je članstvo dobrovoljno, tj. ne predstavlja uslov za rad.

Plaćanje članarine u ovakvim udruženjima iz sredstava poslodavca za zaposlenog, prema našem mišljenju, predstavljalo bi zaradu kao svako drugo primanje zaposlenog u smislu člana 120. Zakona o radu. Ova primanja imaju karakter zarade i prema Zakonu o porezu na dohodak građana, u kome je odredbom člana 14. propisano da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti (osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije), novčanih potvrda i robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem. U ovom slučaju, pored obaveze plaćanja poreza na zaradu, postoji i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Više pitanja pretplatnika je oblavljeno u broju 11/2019 časopisa Poslovni savetnik.