Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je dostavljen u skupštinsku proceduru, predviđena je, između ostalog, izmena delatnosti, u odnosu na trenutno važeće odredbe, po kojima se priznaje pravo na paušalno oporezivanje.

Po novom predlogu, pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta. Znači, preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslova poreskog savetovanja mogu biti paušalno oporezivi. Naravno ako njihov ukupan godišnji promet ne prelazi 6 miliona dinara, da nisu u sistemu PDV-a, kao i da u njihovu delatnost ne ulažu i druga lica.

Izmene Zakona će stupiti na snagu 1. januara 2020. godine, a zahtev za paušalno oporezivanja i knjigovođe mogu da podnesu do 31. oktobra 2020. godine. Ovo je još jedna od predloženih izmena Zakona – rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je pomeren sa 30. novembra na 31. oktobar tekuće godine. Naravno, zahtev se podnosi do tog roka, a pravo na paušalno oporezivanje se stiče u narednoj godini. Ovaj rok ne važi za novoosnovane preduzetnike. Oni zahtev za paušalno oporezivanje podnose u momentu registracije kod APR-a.

Znači, preduzetnici koji se bave delatnošću pružanja računovodstvenih usluga mogu da budu paušalno oporezivi od 2021. godine, naravno ako ispunjavaju uslove iz člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana.

Više o specifičnostima poslovanja preduzetnika paušalaca smo pisali u broju 11/2019 časopisa Poslovni savetnik. U istom broju je dat i komentar novog Zakona o računovodstvu, koji donosi novine u poslovanju pružaoca računovodstvenih usluga.