Na osnovu Zakona o trgovini od 31. janura roba koja se nalazi u maloprodaji moraće da ima istaknutu mašinski čitljivu oznaku. U vezi sa tim smo već objavili dodatne informacije:

Od sutra, sva roba u maloprodaji mora da ima bar kod ili QR kod!

S obzirom na veliki broj pitanja i nedoumica koje u ovom trenutku imaju trgovci, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je na službenoj stranici obaveštenje za trgovce u kome su objavljeni i kontakt telefoni i imejl adresa na koja se zainteresovani mogu obratiti za sva dodatna pojašnjenja i dodatne informacije.

Jedno od pitanja koje se nametnulo jeste i da li se od 31. januara u promet može stavljati roba koja je nabavljena pre tog datuma i nije označena mašinski čitljivom oznakom.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-00541/2019-03, od 30. 12. 2019. godine

Dopisom broj 193 od 24. decembra 2019. godine obratili ste se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, radi davanja mišljenja. S tim u vezi obaveštavamo vas o sledećem:

Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 52/2019 – u daljem tekstu: Zakon) članom 34. stav 8. propisuje da roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Član 73. Zakona propisuje da će se odredba člana 34. stav 8. ovog zakona primenjivati po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U skladu sa gore navedenim, mišljenja smo da roba koja nema mašinski čitljivu oznaku (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.) koja se nalazila u maloprodajnim objektima, odnosno u poljoprivrednim apotekama nakon stupanja na snagu Zakona 30. jula 2019. godine, može se i dalje stavljati u promet i nakon isteka šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona. Napominjemo da roba koja se bude nabavljala i stavljala u promet nakon 30. januara 2020. godine mora biti označena mašinski čitljivom oznakom u skladu sa članom 34. stav 8. Zakona.