Za  preduzetnicu koja ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po tom osnovu za vreme ostvarivanja prava na pomenutu naknadu.

Dakle, preduzetnice koje su privremeno prekinule obavljanje delatnosti za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade imaju prekid u osiguranju jer država za vreme ostvarivanja prava na pomenutu naknadu ne plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje po navedenom osnovu.

Ako ne žele da imaju prekid u osiguranju, mogu da iskoriste odredbu člana 50. stav 2. Zakona o doprinosima, prema kojoj preduzetnik koji prekine obavljanje delatnosti (ako to želi) može da nastavi plaćanje doprinosa i u periodu u kojem ne obavlja delatnost.

Ako hoće da joj ide staž – preduzetnica sama uplaćuje doprinose

U pogledu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ukazujemo na odredbu člana 50. stav 1. Zakona o doprinosima, prema kojoj preduzetniku koji prekine obavljanje delatnosti u skladu sa zakonom obaveza plaćanja doprinosa miruje u periodu u kojem ne obavlja delatnost. Međutim, odredbom stava 2. istog člana Zakona o doprinosima propisano je da obveznik može da nastavi plaćanje doprinosa i u periodu u kojem ne obavlja delatnost.

Kad obveznik nastavlja da plaća doprinose za vreme privremenog prekida obavljanja delatnosti, sam bira osnovicu na koju će plaćati doprinose, s tim što ona ne može da bude niža od Zakonom propisane najniže osnovice za plaćanje doprinosa.

Za preduzetnice koje nastavljaju da obavljaju delatnost za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade, osnovicu doprinosa čini lična zarada, odnosno oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđeni prihod, a ne iznos naknade.

Detaljnije o temi smo pisali u broju 10/2019, na str. 127.