U ovom tekstu predstavljen je finansijski simulacioni model u Microsoft Excel-u koji se koristi u poslovnom odlučivanju i analizi prelomne tačke rentabilnosti. Prednost modeliranja u tabelarnom programu jeste njegova široka rasprostranjenost na poslovnim računarima, veliki broj ugrađenih funkcija i modula za analizu podataka i izveštavanje, jednostavna i efikasna analiza scenarija putem trenutne promena svih promenljivih zahvaljujući funkciji ulančavanja ćelija, jednostavno korišćenje, kraće vreme izrade modela, dodatne pogodnosti kao što je VBA i dostupnost add-in programa. Prelomna tačka (break-even point) predstavlja tačku u kojoj se ne ostvaruje ni profit ni gubitak u skupu poslovnih transakcija, kao i tačku u kojoj su ukupni troškovi izjednačeni sa ukupnim prihodima (prag rentabilnosti). View Fullscreen OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 129 POSLOVNE FINANSIJE Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Analiza prelomne tačke U ovom tekstu predstavljen je finansijski simulacioni model u Microsoft Excel-u koji se koristi u poslovnom odlučivanju i analizi prelomne tačke ren- tabilnosti. Prednost modeliranja u tabelarnom programu jeste njegova široka rasprostranjenost na poslovnim računarima, veliki broj ugrađenih funkcija i modula za analizu podataka i izveštavanje, jednostavna i efikasna analiza scenarija putem trenutne promena svih promenljivih zahvaljujući funkciji ulančavanja ćelija, jednostavno korišćenje, kraće vreme izrade modela, do- datne pogodnosti kao što je VBA i dostupnost add-in programa. Prelomna tačka (break-even point) predstavlja tačku u kojoj se ne ostvaruje ni profit ni gubitak u skupu poslovnih transakcija, kao i tačku u kojoj su ukupni troškovi izjedna- čeni sa ukupnim prihodima (prag rentabilnosti). Uvod Tip odlučivanja koji je predmet razmatranja u ovom tekstu zasnovan je na praćenju troškova kako bi se utvrdilo koji su troškovi relevant- ni za odluke. Poslovni rezultat posmatra se kao neto vrednosni ishod svesnog kombinovanja elemenata poslovnog rezultata od strane upra- vljačke strukture preduzeća u datom opštem ekonomskom ambijentu. U osnovne elemente po- slovnog rezultata svrstavaju se prihodi, odno- sno učinak u ulozi pozitivne komponente, kao i rashodi, odnosno troškovi kao negativni tok vrednosti. Relevantni troškovi i prihodi su oni koji se menjaju kao posledica odluke. Oportunitetni trošak predstavlja se kao izgubljena potenci- jalna korist koja bi se dobila od najboljeg odba- čenog pravca aktivnosti. Marginalni trošak je trošak jedne dodatne jedinice. Kada se utvrđuju relevantni troškovi i pri- hodi, mogu da se primene sledeći principi: ● prošli (nepovratni) troškovi nisu relevant- ni, ● fiksni troškovi nisu relevantni, ● budući troškovi i prihodi jesu relevantni ako bi varirali pri donošenju različitih odlu- ka, ● obračun troškova u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In