Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (SEPTEMBAR 2019)

RAČUNOVODSTVO Knjižno zaduženje izdato od nerezidentnog lica u elektronskoj formi kao računovodstvena isprava Nabavna vrednost zemljišta (na kojem postoji pravo korišćenja) treba da bude...