Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je...

Novi pravilnici u vezi sa primenom Zakona o PDV-u

U službenim glasnicima br. 94/2019 i 96/2019 objavljena su tri pravilnika iz oblasti PDV-a: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u...

Avans i avansni račun sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Uvod Avans predstavlja novčani iznos koji je jedna strana platila drugoj pre nego što je druga strana ispunila svoju obavezu, odnosno isporučila dobra...

Mesto prometa usluga prevoza sa aspekta poreza na dodatu vrednost

Uvod U svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga odredbom člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu...